Er zijn mensen die op reis altijd een klein badeendje bij zich hebben. Overal waar ze zijn komt dat beest ergens terecht en wordt er een foto gemaakt.
Een inzending ging niet over een badeendje maar over een origami-zwaantje. Iemand zet die stiekem ergens neer en diegene die hem dan weer vindt zet het zwaantje weer ergens anders. Ze houden dat al drie weken vol, met groot plezier, elke dag weer. Vooral omdat zo’n zwaantje soms vlak onder je neus staat en je er gewoon overheen kijkt!
Super leuk om te doen.
En… als je de zwaan hebt gevonden, niets zeggen! Gewoon weer op een nieuwe plek zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.