Ik heb altijd geleerd dat je niet met eten mag spelen. Dat is ook zo. Toch is er soms een uitzondering denkbaar. Bijvoorbeeld als je je echt vindt dat je niet veel te doen hebt.
Deze uitdaging gaat om samenwerken. Kun je samen een brug bouwen? Bijvoorbeeld tussen twee tafels of twee stoelen. Of zeker zo leuk tussen twee stapels boeken. De brug moet wel worden gebouwd van spaghetti. Ongekookt wel te verstaan. Een beetje lijm mag ook, en misschien heb je ook nog een touwtje nodig. En wat dacht je van een paar lasagne-bladen voor het wegdek?
Deel je resultaat hier gerust, inclusief het vervoer dat over je brug reist.
Trouwens, het mag ook wel een aquaduct zijn. Maar dan zien we graag ook water in je resultaat :-).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.