In de westerse wereld heeft vrijwel ieder huis zijn eigen huisnummer. Dat is handig voor de postbode en pakjesbezorgers. Het is ook interessant om er een uitdaging van te maken. Neem je huisnummer nou eens als antwoord van een rekensom. Welke rekensommen kun je bedenken met je huisnummer als antwoord? (en laat die a, b, c, I, II, of III erachter maar voor wat het is).
Heb je een behoorlijke lijst klaar? Dan zijn er vast nog wel tien sommen met je huisnummer als antwoord te bedenken. Nu klaar? Daag jezelf en elkaar nog meer uit: vul je lijstje nog maar eens aan met zoveel mogelijk verhalende sommen.
Wat is je leukste som, en waarom? Laat het gerust even weten.
En… Het jaar waarin ik ben verhuisd min mijn geboortejaar is mijn huisnummer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.