Het is nu natuurlijk (nog) niet nodig. Dat weten we wel. Deze uitdaging is dan ook echt uit voorzorg. Voorkomen is beter dan genezen, zullen we maar als uitgangspunt nemen.
Het is de bedoeling om deze keer een gezondheidsbeloningsplan te ontwikkelen. Bedenk een plan waarmee je je gezondheid opkrikt. Dat kan met bewegen, het kan met voeding of liever nog een combinatie van die twee. Beloning is ook een onderdeel van het plan. Als je het plan hebt bedacht probeer dan zoveel mogelijk medestanders te vinden die met je mee gaan doen, zoals familie, vrienden en collega’s. Het is zou dus mooi zijn als je plan varianten voor jong en oud heeft. Behalve medestanders is het misschien voor de kleintjes ook interessant als je beloningssponsors weet te vinden.
Voer je plan een week uit en kijk vervolgens of er aanpassingen nodig zijn.
En, o ja, die beloning hoeft echt niet per sé een zak chips te zijn. Mag wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.