Hele volksstammen ruimen hun huis op, geven het een lik verf en met het mooie weer wordt de tuin of het balkon eveneens aangepakt. Met als gevolg dat je bij de recyclingstations uren in de rij staat.
Toch hebben we nog een ‘junk-dag’ nodig. Eentje waarin we onze computer eens goed gaan opruimen (en daarmee wellicht ook nog sneller maken). Wanneer heb je voor het laatst een back-up gemaakt, welke bestanden kunnen weg of kunnen op een aparte schijf worden opgeslagen?
En weet je wat het leukste van een junk-dag is? Tussen de middag junk-food eten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.