Geen volle stadions, geen Tour de France, geen Olympische spelen. Wel zijn we gewend geraakt aan videobellen. En waarom brengen we dat ook niet eens naar een nog hoger niveau?!
We gaan onze eigen “Olympiade” organiseren. Dat vergt wel wat voorbereiding, maar het effect mag er zeker zijn. Stel een stuk of vier of vijf teams samen met wie je kunt videobellen. Met die teams wordt een Olympiade gecreëerd. Elk team is verantwoordelijk voor één onderdeel, een thema. Die onderdelen worden elk op een dag of avond uitgevoerd. Dus je bent er zomaar een weekje of aantal weekenden mee bezig.
Een thema kan zijn “dansen” die moeten worden uitvoerd, waar een verhaal over wordt verteld, waar misschien een filmpje wordt gedeeld, waar een quiz in zit, en misschien zelfs nog een dansfilm. Andere thema’s kunnen bijvoorbeeld ‘techniek’, ‘voedsel’, ‘sport’, ‘gezelschapsspelen’, ‘architectuur’ of ‘kunst’ zijn. Verzin maar.
En oh ja, bij alle teams komen, uiteraard, dezelfde hapjes en drankjes op tafel, die als het kan, met het thema te maken hebben.
Zo’n Olympiade is (wellicht in mini-vorm) ook geschikt voor de vrijdagmiddagborrel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.