Het lijkt zo stil. Minder auto’s, vrachtwagens, motoren en scooters op de weg. Bijna geen vliegtuig in de lucht. Of lijkt dat maar zo?
Ga de uitdaging eens aan en schrijf alle geluiden die je samen op een dag waarneemt eens op. Het geluid van de tv, gekuch, een lopende kraan, de wind door de bomen, de schuivende papierlade van de printer, de vaatwasser, het koffiezetapparaat of het getik op een toetsenbord.
Zitten er geluiden bij die jullie eigenlijk niet hadden verwacht? En luister af en toe met je ogen dicht, zodat je ook moet raden wat je hoort.
Laat je verrassingen maar eens weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.