Marieke Hulsbergen, een van de directeuren van Helicon-opleidingen (en dank aan Cyrille van Bragt!), bedacht iets moois: studenten landkunst laten maken. En dat is verrassend leuk om te doen. Je hoeft geen luchtkastelen of geen zandkastelen te maken. Een kunstwerk met takjes, knoppen, zaden, vruchten, blaadjes, steentjes of zelfs water(druppels) kan mensen al tot ohhhwww en ahhhwww verleiden.
Leuk om te doen, je hebt er niet veel voor nodig, en op z’n minst een foto ervan delen kost weinig moeite. Aan de slag dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.