Iedereen kent wel de vijf basis zintuigen: horen, voelen, ruiken, zien en proeven. Het gehoor is in de vorige sprankel aan bod geweest. In deze sprankel zijn je ogen aan de beurt.
In deze uitdaging gaan we op zoek naar gezichten. Soms kun je in de knoppen van een printer, computer geluidsboxen of de voorkant van een auto een gezicht zien. Er zijn er heel veel meer te ontdekken. Maak er samen maar eens een bijzonder lijstje van. Mocht je nou echt niks kunnen vinden dat zijn er op Instagram vast en zeker heel veel te ontdekken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.