Er kwam een mail binnen. De eerste woorden waren: Wat doe je op een zondagmiddag? Haiku’s maken! Ja, dacht ik dat ik leuk om te doen, en zeker niet alleen op de zondagmiddag. Ze zijn altijd leuk om te verzinnen. Nog even voor diegenen die haiku’s niet kennen. Het zijn drieregelige gedichtjes waarbij de eerste regel uit vijf lettergrepen bestaat, de tweede regel uit zeven lettergrepen en de derde regel weer uit vijf lettergrepen. Ze komen oorspronkelijk uit Japan en gaan eigenlijk altijd over de seizoenen of over nieuwjaar, over verandering dus eigenlijk. Dus haiku’s passen uitstekend in deze tijd. Wat ons betreft hoeven ze niet per sé over de natuur te gaan. En die vijf-zeven-vijf wet, die wordt door velen ook vertaald in een drieregelig gedicht van minstens 12 woorden tot maximaal 17 woorden. De vijf-zeven-vijf-wet is wel het spannendste om te doen.
Stuur eens een van je leukste haiku’s in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.