Met het leuke spel ‘de associatieketen’ kun je samen korte of lange tijd plezier hebben. En het is heel erg simpel. Je begint met een woord en dan moet de volgende persoon daar op associëren en een nieuw woord opgeven. Dan is de volgende (of de eerste als je met z’n tweeën bent) aan de beurt om daar weer een ander woord bij te bedenken. Associëren is “als ik dit woord hoor dan denk ik aan <dit woord>.” Bijvoorbeeld: de eerste zegt “komkommer”, de volgende zegt dan “als ik aan komkommer denk, denk aan koelkast.” De volgende in de rij zou dan kunnen zeggen “als ik aan koelkast denk, denk ik aan bewaren.” En zo gaat het verder “als ik aan bewaren denk, denk ik aan gevangenis.” Als ik aan gevangenis denk, denk ik aan prikkeldraad.” Zo kan het lange tijd doorgaan. Het stopt in elk geval als iemand op een woord komt dat al eerder is gezegd.
Maak een zo lang mogelijke lijst van associaties. En vooral maak het elkaar lastig of laat elkaar heerlijk lachen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.