Een koelkast in huis is misschien wel een van de meest gewone dingen. We kunnen ons moeilijk een leven zonder dat ding voorstellen. Dus wordt het eens tijd om die koelkast een bijzondere waarde te geven.
Maak samen eens een zo bijzonder mogelijke foto-documentaire waarin je koelkast de hoofdrol speelt!
Het kan niet gek genoeg zijn. Vergeet niet de meest bijzondere foto’s met anderen te delen. Mag hier ook, daar hebben geen enkel bezwaar tegen.
En doe hetzelfde eens een week of twee later eens met je klerenkast of met de schuur of berging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.